เสียงสวรรค์แห่งสี่สาวงามอมตะ 天香国色-中国古代四大美人

 

เสียงสวรรค์แห่งสี่สาวงามอมตะ(5)
天香国色-中国古代四大美人

 

ศิลปะสี่สาวงามอมระ

 

ภาพเขียนจีน

 

ซีซือ หวางจาวจวิน เตียวฉาน หยางกุ้ยเฟย

 

 

บอดี้เพนต์ (Body Paint)

 

ซีซือ 西施 วางจาวจวิน เตียวฉาน หยางกุ้ยเฟย

 

 

ภาพเขียนสมัยใหม่

 

ซีซือ หวางจาวจวิน เตียวฉาน หยางกุ้ยเฟย