สุภาษิตจีน - 中国成语

 

สุภาษิตจีน

作金石声

คำอ่านพินยิน

zuò jīn shí shēng

ความหมาย

金石เป็นชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีเสียงกังวานไพเราะ เป็นคำอุปมาอุปไมการเขียนบทความด้วยสำนวนที่สละสลวนดั่งเสียงดนตรีที่ใสกังวาน

สุภาษิตจีน

左辅右弼

คำอ่านพินยิน

zuǒ fǔ yòu bì

ความหมาย

เดิมหมายถึง ขุนนางที่รับใช้ฮ่องเต้อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันหมายถึงบุคคลที่ห้อมล้อมซ้ายขวา

สุภาษิตจีน

坐薪悬胆

คำอ่านพินยิน

zuò xīn xuán dǎn

ความหมาย

ใช้กับคนที่มีชีวิตยากลำบาก แต่ค่อยให้กำลังและกระตุ้นตัวเองให้ยืนหยัดด้วยความเข้มแข็ง

สุภาษิตจีน

坐享其成

คำอ่านพินยิน

zuò xiǎng qí chéng

ความหมาย

ชุบมือเปิบ คือตัวเองไม่ลงทุนลงแรง แต่ตักตวงผลประโยชน์จากคนอื่น

สุภาษิตจีน

坐吃山空

คำอ่านพินยิน

zuò chī shān kōng

ความหมาย

นั่งกินนอนกินโดยไม่ยอมทำอะไร ต่อให้มีเงินทองมากองเท่าภูเขาก็ย่อมใช้หมดไม่เหลือ

สุภาษิตจีน

左右开弓

คำอ่านพินยิน

zuǒ yòu kāi gōng

ความหมาย

ลูกธนูยิงมาทั้งซ้ายขวา แต่มีแค่สองมือคอยปัด อุปมาอุปไมคนที่ทำงาน
ตัวเป็นเกลียว

สุภาษิตจีน

坐收渔利

คำอ่านพินยิน

zuò shōu yú lì

ความหมาย

อาศัยความขัดแย้งของคนคนเพื่อตักตวงผลประโยชน์ใส่ตัว

สุภาษิตจีน

坐以待旦

คำอ่านพินยิน

zuò yǐ dài dàn

ความหมาย

ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

สุภาษิตจีน

坐以待毙

คำอ่านพินยิน

zuò yǐ dài bì

ความหมาย

นั่งรอวันตาย

สุภาษิตจีน

坐拥百城

คำอ่านพินยิน

zuò yōng bǎi chéng

ความหมาย

มีหนังสือหมื่นเล่น ย่อมเหนือกว่าขุนนางปกครองเมืองสิบเมือง อุปมาอุป
ไมการสะสมความรู้คือการสะสมทรัพย์สิน

สุภาษิตจีน

坐于涂炭

คำอ่านพินยิน

zuò yú tú tàn

ความหมาย

涂炭 เปรียบเสมือนสถานที่สกปรก การเข้าไปนั่งในที่ที่สกปรก คนนั้นย่อมปะเปื้อนไปด้วย น่าจะตรงกับภาษิตไทยที่ว่า “คบคนพาล พาลพาหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาหาผล”

สุภาษิตจีน

无价之宝

คำอ่านพินยิน

wú jià zhī bǎo

ความหมาย

ทรัพย์อันประมาณค่ามิได้

สุภาษิตจีน

穷寇勿追

คำอ่านพินยิน

qióng kòu wù zhuī

ความหมาย

ไม่ตามไล่ตีข้าศึกที่ไม่มีหนทางไป เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้กลับอย่างไม่คิดชีวิตของข้าศึกจนเราได้รับความเสียหาย ใช้ในความหมายว่า อยากบีบบังคับจนเกินไปหรือไล่จนจนตรอก

สุภาษิตจีน

颜面扫地

คำอ่านพินยิน

yán miàn sǎo dì

ความหมาย

เสียหน้า อุปมาอุปไมเหมือนเอาหน้าไปกวาดพื้น

สุภาษิตจีน

一臂之力

คำอ่านพินยิน

yī bì zhī lì

ความหมาย

臂 กำลังส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่กำลังหลัก หมายถึงการช่วยเหลือห่าง ๆ

สุภาษิตจีน

无风起浪

คำอ่านพินยิน

wú fēng qǐ làng

ความหมาย

คลื่นก่อตัวโดยไม่มีลม หมายถึงเรื่องราวที่ตั้งใจและเตรียมการไว้ให้เกิด

<<<ย้อนกลับ