เรียนภาษาจีน-线上学汉语

เรียนภาษาจีน-线上学汉语

 

 

 

 

เรียนภาษาจีน

 

การเรียนภาษาจีนมีมาอยู่คู่กับชุมชนชาวจีนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพียงแต่ไม่มีความต่อเนื่อง บางช่วงก็สอนกันอย่างสง่าผ่าเผย บางช่วงเทบจะต้องสอนกันแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ตามแต่สถานะการณ์ทางการเมือง จึงทำให้ลูกหลานคนจีนในประเทศไทยเป็นจีนแต่เพียงหน้าตา “ตี๋-หมวย” เท่านั้น

 

แต่ปัจจุบันนี้ กระแสจีนเริ่มก่อกระแสแรงไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่แรงไปทั่วโลก โรงเรียนสอนภาษาจีนจึังอาศัยเกาะตามกระแสเปิดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากแต่ละโรงเรียนที่เปิดขึ้นมา รักษาคุณภาพในการเรียนการสอน จริง ๆ ก่อนที่จะถึงวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการเองก็เคยกำหนดหลักสูตรภาษาจีน เป็นวิชาเลือกในระดับมัธยมและอาชีวะกันก่อนหน้านั้นแล้ว แต่เนื่องจากผู้สอนไม่ใช่ผู้ที่เรียนภาษาจีนมาอย่างแตกฉาน เป็นเพียงแต่ “เคยเรียนมาบ้าง” เสียงส่วนใหญ่ อีกทั้งสำเนียงที่สอนก็ไม่เป็นสากล  เนื่องจากสอนออกเสียงตามภาษาแต้จิ๋ว ส่วนผู้เรียนก็มุ่งเรียนเพื่อให้ครบหน่วยกิตเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้เลย ถือเป็นการสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง

 

การเรียนภาษาจีนอาจเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง เนื่องจากภาษาจีนเป็นคำโดด ไม่ใช่เกิดจากการผสมต้ัวพยัญชนะและสระอย่างภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย เฉพาะตัวอักษรที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็มีถึงหลายพันตัวแล้ว อีกอย่างการจะอ่านภาษาจีนได้ก็ต้องศึกษาวิธีการสะกดเทียบเสียง ในอดีตเราจะใช้ตัวจู้ยิน 注音 หรือคนที่เคยเรียนจีนมาบ้างอาจเรียก เปอ เพอ เมอ เฟอ  ซึ่งต้องเสียเวลาเรียนเป็นสัปดาห์กว่าจะเรียนตัวอักษรจีนจริง ๆ ได้ แต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลจีนซึ่งคงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึังได้ปฏิรูประบบการศึกษาภาษาจีนใหม่เพื่อให้ง่ายขึ้น อย่างน้อยผลจากการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดก็มีสองประเด็นคือ

 


1. การเปลี่ยนระบบการสะกดคำและเทียบเสียงจากจู้ยิน 注音 เป็นแบบพินยิน 拼音 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากตัวสัญลักษณ์จุ้ยินเป็นการใช้ตัวพยัญชนะและตัวสระภาษาอังกฤษแทน  เนืื่องจากภาษาอังกฤษมีการเรียนในทุกประเทศอยู่แล้ว

 


2. เปลี่ยนรูปตัวอักษรภาษาจีนให้เขียนง่ายขึ้น เช่นจากเดิมการเขียนหนึ่งตัวอักษรอาจต้องเขียนถึงสิบกว่าขีดก็ลดลงมาเหลือ 6-7 ขีดเป็นต้นตัวอย่างเช่นจาก 國際 กั๊วจี้ก็เปลี่ยนรูปเป็น 国际 แต่การสะกดและเทียบเสียง ระจะต้องระมัดระวังที่จะจำปะปนกับวิธีที่เราเคยชินอยู่แล้ว เช่น ตัว “Z” ปรกติเราจะเคยชินออกเสียงเป็น ซ   “Q” ปรกติเราจะเคยชินออกเสียงเป็น ค หรือ คว ส่วน “E” เป็นสระ-อี  หรือสระ-เอ ในมาตรฐานในการเทียบเสียงของจีนตัว Z เป็น จ ตัว Q  ออกเสียงเป็น ช ส่วน E ออกเสียงเป็นสระ-เออ  ดังตัวอย่างเช่น เหมาเจ๋อตงเรามักออกเสียงเป็นเมาเซตง ตามภาษาอังกฤษ  ซึ่งเขียนตามวิธีการเทียบเสียงแบบพิงยิน คือ mao-ze-dong หรือ qin ออกเสียง ชิง เป็นต้น

 

ทางคณะผู้จัดทำ www.thaichinese.net   จึงอยากให้ท่านผู้เยี่ยมชมสามารถเข้ามาศึกษาภาษาจีนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือเราจะจัดการเชื่อมโยงสู่แหล่งที่ให้การเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์   เพียงแต่ท่านที่ต้องการศึกษาอาจต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้าง  เนื่องจากการอธิบาย ทั้งหมดจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จนกว่าเมื่อเรามีความพร้อมมากกว่านี้  (ซึ่งแน่นอนก็ต้องได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากท่านผู้เยี่ยมชมทั้งหลาย) เราจะจัดทำขึ้นมาเองเป็นภาษาไทยเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนไซอบอรฺ์...

 

 

(หากมีปัญหา คือคำถามเกี่ยวกับภาษาจีน ขอเชิญสอบถามได้ที่ ThaiChinese Forum 泰华论坛 ได้ฟรี)