ประวัติศาสตร์จีน-中国历史

ประวัติศาสตร์จีน-การแบ่งยุคประวัติศาสตร์

 

 

อักษรจีนโบราณ

 

ช่วงเวลา

ยุคสมัย

朝代

ก่อน ค.ศ.2000-1500

ยุคเซี่ย

ก่อน ค.ศ.1700-1027

ยุคซาง

ก่อน ค.ศ.1027-771

ยุคโจวตะวันตก

西周

ก่อน ค.ศ.770-221

ยุคโจวตะวันออก

东周

 

ยุคชุนชิว (770-476 ฺB.C.)

春秋

 

ยุคจ้านกั๊ว (475-221 B.C.)

战国

ก่อน ค.ศ.221-207

ราชวงศ์ฉิน

ก่อน ค.ศ.206-ค.ศ.9

ยุคฮั่นตะวันตก

西汉

ค.ศ.9-21

ยุคซิน

ค.ศ.21-220

ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

东汉

ค.ศ.220-280

ยุคซานกั๊ว(สามก๊ก)

三国

 

ยุคเว่ย(ค.ศ.220-265)

 

ยุคฉู่(ค.ศ.221-263)

 

ยุคอู๋(ค.ศ.226-280)

ค.ศ.265-316

ยุคจิ้นตะวันตก

西晉

ค.ศ.317-402

ยุคจิ้นตะวันออก

东晉

ค.ศ.420-588

ยุคหนานฉาว(ฉาวใต้)

ื南朝

 

ราชวงศ์ซ่ง(ค.ศ.420-478)

 

ราชวงศ์ฉี(ค.ศ.479-501)

 

ราชวงศ์เหลียง(ค.ศ.502-556)

 

ราชวงศ์เฉิน(ค.ศ.557-588)

ค.ศ.386-588

ยุคเป่ยฉาว(ฉาวเหนือ)

北朝

 

เป่ยเว่ยหรือเว่ยเหนือ(ค.ศ.386-533)

北魏

 

ตงเว่ยหรือเว่ยตะวันออก(ค.ศ.534-549)

东魏

 

ซีเว่ยหรือเว่ยตะวันตก(ค.ศ.535-557)

西魏

 

เป่ยฉีหรือฉีเหนือ(ค.ศ.550-577)

北齐

 

เป่ยโจวหรือโจวเหนือ(ค.ศ.557-588)

北周

ค.ศ.581-617

ราชวงศ์สุย

ค.ศ.618-907

ราชวงศ์ถัง

ค.ศ.907-960

สมัยอู่ต้ายหรือสมัยห้ายุค

五代

ค.ศ.907-979

ยุคสือกั๊วหรือยุคสิบรัฐ

十国

ค.ศ.960-1279

ยุคซ่ง

 

ยุคเป่ยซ่งหรือซ่งเหนือ(ค.ศ.960-1127)

北宋

 

ยุุคหนานซ่งหรือซ่งใต้(ค.ศ.1127-1279)

南宋

ค.ศ.916-1125

ยุคเหลียว

ค.ศ.1038-1227

ยุคซีเซี่ยหรือเซี่ยตะวันตก

西夏

ค.ศ.1115-1234

ยุคจิน

ค.ศ.1279-1368

ราชวงศ์หยวน

ค.ศ.1368-1644

ราชวงศ์หมิง

ค.ศ.1644-1911

ราชวงศ์ชิง

ค.ศ.1911-1949

ประเทศสาธารณะรัฐจีน

中华民国

ค.ศ.1949-

ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน

中华人民共和国

 

 

หน้าถัดไป>>>