ประเทศจีนโดยสังเขป-中国概况

ประเทศจีน หรือ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
The People’s Republic of China
中华人民共和国

 

ที่ตั้งประเทศจีน

 

ประเทศจีนโดยเขป
การข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีนในยุคปัจจุบันโดยสังเขป โดยได้แยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ที่ตั้ง
เมืองหลวง
สภาพอากาศ
วันสถาปาประเทศ
ประชากร
รายได้ประชาชาติ

 

แผ่นที่ประเทศจีน
ธงชาติ
เพลงชาติ
ประวัติเพลงชาติและเนื้อร้อง

 

ตราสัญลักษณ์ประเทศ

การแบ่งเขตการปกครอง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมืองท่าสำคัญเข้าสู่ประเทศ

 

ประวัติศาสตร์
ผู้นำประเทศ
วันหยุดประจำปี
ภาษาประจำชาติ
ชนชาติ
ตระกูลแซ่

 

ศาสนา
แม่น้ำ
สภาพภูมิศาสตร์
เงินตรา
กระแสไฟฟ้า
การจารจร
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรศํพท์

 

 

หน้าถัดไป>>>