ศิลปะวัฒนธรรมจีน - เทศกาลไหว้พระจันทร์中秋节

 

 

เทศกาลไหว้พระจันทร์中秋节(4)

 

 

ขนมไหว้พระจันทร์ในแต่ละยุคสมัย

 

 

ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมไหว้พระจันทร์
ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมไหว้พระจันทร์
ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมไหว้พระจันทร์
ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมไหว้พระจันทร์