ศิลปะวัฒนธรรมจีน - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 千手观音

ภาพเจ้าแม่กวนอิมพันกรเหล่านี้เป็นภาพความละเอียดสูงจากพีเพิลเน็ต เมื่อคลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ สำหรับวิดีโอคลิปนั้น ตอนนี้ระงับไปแล้วเนื่องจากเคารพสิทธิของคณะศิลปินคนพิการแห่งประเทศจีนด้วยเจ้ามือกวนอิมพันมือ เจ้ามือกวนอิมพันกร เจ้ามือกวนอิมพันมือ
เจ้ามือกวนอิม เจ้ามือกวนอิมพันมือ เจ้ามือกวนอิมพันมือ

 

 

 

 

ย้อนหลับ