เกี่ยวกับเรา ThaiChinese.Net 关于泰华网

 

พวกเราคณะผู้จัดทำเวบไซท์ www.thaichinese.net มีความมุ่งมั่นเพื่อให้เวบนี้เป็นสื่อกลางสำหรับชาวไทยเชื้ื่อสายจีนทั้งหลายที่มีอยู่ในแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นแผ่นดินที่เหล่า พวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายได้อาศัยอยู่อย่างอบอุ่น ร่มเย็นเป็นสุขภายในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อนแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Thai Chinese

 

 

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งไมตรีจิต มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก สามารถใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนในสังคม จนแทบจะแยกแยะไม่ออกระหว่างคนไทย กับคนจีน นอกจากผิวพรรณหน้าตา  และลูกหลานจีนจำนวนมากละเว้นที่จะศึกษาจดจำรากเหง้าแห่งความเป็นมาของบรรพบุรุษตนเอง นับตั้งแต่ภาษาพูด ภาษาเขียน และแม้ กระทั่ง“แซ่”ตัวเองยังเขียนเป็นภาษาจีนไม่ได้ แต่ทั้งนี้จะโทษลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นการสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเมือง การปกครองของรัฐไทยในอดีตที่ผ่านมา  ที่เลือกที่จะอยู่ข้างทุนนิยมอย่าง สหรัฐอเมริกา และมองลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ที่ประเทศจีนใช้ปกครองอยู่เป็น ดั่งยักษ์มารปีศาจ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของชาวจีนในแผ่นดินไทย ชาว จีนจำนวนมากจึงเลือกที่จะเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  พวกเขาจึงเปลี่ยนชื่อและแซ่เป็นไทย การเรียนภาษาจีนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือกระทราวศึกษาธิการเขียนตำราจีนขึ้นเอง แต่ให้เรียนเพียงเล่มเดียว ซึ่งไม่มีทางเพียงพอที่จะเรียนรู้เพื่อ นำไปใช้งานได้ สื่อภาษาจีนซึ่งมีเพียงหนังสือพิมพ์ไม่กี่หัวถูกคุกคาม ตรวจสอบ จนนับ วันทั้งคนทำสื่อและคนรับสื่อภาษาจีนน้อยลงไปทุกที ๆ

 

สถานการณ์ลักษณะนี้ กลับตรงข้ามกับประเทศเพื่อบ้านของเรา อย่างประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ถึงแม้ทั้งสองประเทศดังกล่าวจะตัดความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศจีน เช่นเดียวกับประเทศไทย และได้รับผลกระทบทางการเมืองจากลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่แพ้ หรืออาจหนักกว่าประเทศไทย เนื่องจากหัวหน้าขบวนพลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์เป็น คนจีนเสียส่วนใหญ่ แต่รัฐบาลของทั้งสองประเทศกลับเปิดช่องว่างเพื่อลดแรงกดดันโดย การยังปล่อยให้เรียนภาษาจีน เปิดให้ทำสื่อภาษาจีนทุกด้าน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ต่าง ๆ เป็นต้น  ชาวจีนในประเทศดังกล่าวจึงยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นจีน มีความเข้าใจสถานการณ์และความเป็นไปในประเทศจีน

สัมพันธ์ไทยจีน 30 ปี

 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้พวกเราทั้งคนไทยแท้ และคนไทยเชื้อสายจีนห่างเหินจากความเข้าใจประเทศจีน เมื่อโลกาภิวัฒน์เริ่มขับเคลื่อนมา พวกเราก็หนีไม่พ้นที่ จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีน ซึ่งกลายเป็นประเทศมหาอำนาจ  โดยเฉพาะทาง เศรษฐกิจ ยิ่งเมื่อประเทศจีนเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) แล้ว ถนน สายเศรษฐกิจทุกสายมุ่งสู่ประเทศจีน แต่พวกเรากลับไม่สามารถทำความเข้าใจกับคน จีนทำให้การติดต่อธุรกิจหลาย ๆ ครั้งเกิดความเข้าใจผิดหรือถึงขั้นเกิดพิพาททางการค้า ทำให้การเจรจาตกลงได้รับความเสียเปรียบ ซึ่งแตกต่างจากชาวสิงคโปร์และมาเลเซียที่สามารถเข้าไปติดต่อได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันประเทศจีนเองเวลามองตลาดชาวจีนโพ้นทะเลในแถบเอเชียก็จะมองสองประเทศนี้เป็นหลัก ทั้งที่ประเทศไทยเอง ก็มีจำนวนคนจีนไม่ได้น้อยกว่าประเทศทั้งสองดังกล่าวเลย

 

เราในฐานะผู้ก่อตั้ง www.thaichinese.net จึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อความเข้าใจ ระหว่างคนไทยเชื่อสายจีนกับคนจีนในจีนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งคนจีนโพ้นทะเลในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก  ซึ่งเราหวังว่า ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมทุก ๆ ท่าน ไม่มากก็น้อย ขณะเดียวกัน เราก็อยากได้รับการคำแนะนำและคำติชมเพื่อเป็นแนว ทางในการปรับปรุงเนื้อหาที่ประประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ทุกคนติชมสามารถส่งมาได้ที่ี thaichineseweb@yahoo.com ซึ่งจะเป็นพระคุณยิ่ง